Hovedseksjon

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Løren skole svarthvitt - bannerbilde
Samarbeidsorganet mellom skole, foresatte og lokalmiljø

Etter opplæringslovens § 11-4 skal alle skoler ha et samarbeidsutvalg. Eksempler på arbeidsoppgaver for FAU er:

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Ta kontakt med klassens foreldrerepresentant  dersom det er saker du mener FAU burde behandlet.

Leder i skoleåret 2022/2023 er Bjørg Augestad,  e-post: LRN-FAU-leder@osloskolen.no. Mobil nummer: 97 66 53 74