Helsesøster

Helsebror ved Løren skole: Naresh Kumar Chhura 
Trefftid på skolen: Tirsdager og onsdager fra 08.30 til 15.00 
Helsebror kan kontaktes på epost ved å klikke her eller bruk telefon 950 90 452.

Skolehelsetjenesten er en viktig oppfølging av helsen til barn i Osloskolen. Barna vil få innkallinger til undersøkelse og vaksinering, men helsetjenesten erstatter ikke fastlegen ved sykdom. Barna er også velkomne til å kontakte helsebror når det er noe de lurer på om helsemessige forhold på skolen. 

Les mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommunes nettsiderer

 

Skolelege Elin Skagestad – er til stede de fleste tirsdager, (NB: avtaler/henvisning gjøres gjennom helsebror)

Psykolog Murielle Silva – henvisning til psykolog skjer via helsebror på skolen.