Helsesykepleier

Helsesykepleiere ved Løren skole er Anne G. Graff og Sabrina A. Aslesen
Tilstede: Alle dager fra 08.00 til 15.30.

Anne G. Graff:
Telefon: 904 19 436
E-post: anne.graff@bbj.oslo.kommune.no

Sabrina A. Aslesen:
Telefon: 940 11 073
E-post: sabrina.aslesen@bbj.oslo.kommune.no

Nå har det snart vært et år med strenge tiltak på grunn av koronapandemien, som vi vet kan være vanskelig for mange.

Skolehelsetjenesten er åpen for alle elevene slik den var før pandemien. Nå er det jo sånn at dere ikke får bevege dere på egenhånd bort til oss, men dere kan gi beskjed til lærer om at dere ønsker å treffe oss eller sende oss en sms. Dere trenger ikke å si noe om hva dere vil snakke om, bare be om en avtale, så ordner vi tid.

 Alle er velkommen!

 

Skolehelsetjenesten er en viktig oppfølging av helsen til barn i Osloskolen. Barna vil få innkallinger til undersøkelse og vaksinering, men helsetjenesten erstatter ikke fastlegen ved sykdom. Barna er også velkomne til å kontakte helsesykepleier når det er noe de lurer på om helsemessige forhold på skolen. 

Les mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommunes nettsiderer

Skolelege Elin Skagestad – er til stede annenhver tirsdag, (NB: avtaler/henvisning gjøres gjennom helsesykepleier)

Psykolog Murielle Silva – henvisning til psykolog skjer via helsesykepleier på skolen.