Helsesøster

Skolehelsetjenesten er en viktig oppfølging av helsen til barn i Osloskolen. Barna vil få innkallinger til undersøkelse og vaksinering, men helsetjenesten erstatter ikke fastlegen ved sykdom. Du kan lese mer om skolehelsetjenesten i Oslo på deres hjemmesider. Barna er også velkomne til å kontakte helsesøster når det er noe de lurer på om helsemessige forhold på skolen. 

Helsesøster ved Løren skole er Maria Lindseth. Hun er å treffe på skolen torsdager og fredager fra 08:30 til 15:00. Helsesøster kan kontaktes på epost ved å klikke her eller bruk telefon 992 30 370.