Helsesykepleier

Helsesykepleier ved Løren skole er Anne G. Graff
Tilstede: Alle dager fra 08.00 til 15.30.
Telefon: 904 19 436
E-postanne.graff@bbj.oslo.kommune.no

Skolehelsetjenesten er en viktig oppfølging av helsen til barn i Osloskolen. Barna vil få innkallinger til undersøkelse og vaksinering, men helsetjenesten erstatter ikke fastlegen ved sykdom. Barna er også velkomne til å kontakte helsesykepleier når det er noe de lurer på om helsemessige forhold på skolen. 

Les mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommunes nettsiderer

Skolelege Elin Skagestad – er til stede annenhver tirsdag, (NB: avtaler/henvisning gjøres gjennom helsesykepleier)

Psykolog Murielle Silva – henvisning til psykolog skjer via helsesykepleier på skolen.