Hovedseksjon

Helsesykepleier

Helsesykepleiere ved Løren skole er Kathinka Hallgren Stranger og Sabrina A. Aslesen
Tilstede: Alle dager fra 08.00 til 15.30.

Kathinka Hallgren Stranger: 1.-3. trinn og Pluss-avdelingen
Telefon: 904 79 437
E-post: kathinka.stranger@bbj.oslo.kommune.no

Sabrina A. Aslesen: 4.-7. trinn og Pluss-avdelingen
Telefon: 940 11 073
E-post: sabrina.aslesen@bbj.oslo.kommune.no

 

Skolehelsetjenesten er en viktig oppfølging av helsen til barn i Osloskolen. Barna vil få innkallinger til undersøkelse og vaksinering, men helsetjenesten erstatter ikke fastlegen ved sykdom. Barna er også velkomne til å kontakte helsesykepleier når det er noe de lurer på om helsemessige forhold på skolen. 

Les mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommunes nettsider

Skolelege Akif Abbas  – er til stede annenhver tirsdag, (NB: avtaler/henvisning gjøres gjennom helsesykepleier)