Helsesøster

Helsesøster ved Løren skole: Naresh Kumar Chhura 
Trefftid på skolen: Tirsdager og onsdager fra 08.30 til 15.00 
Helsesøster kan kontaktes på epost ved å klikke her eller bruk telefon 950 90 452.

Skolehelsetjenesten er en viktig oppfølging av helsen til barn i Osloskolen. Barna vil få innkallinger til undersøkelse og vaksinering, men helsetjenesten erstatter ikke fastlegen ved sykdom. Barna er også velkomne til å kontakte helsesøster når det er noe de lurer på om helsemessige forhold på skolen. 

Les mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommunes nettsiderer