Slik melder du fravær for barnet ditt

Du kan melde fravær for barnet ditt på to måter: 

  • I Skolemeldingsappen
  • I Portalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside) Slik melder du fravær for ditt barn via appen: 
  • Hvis du melder fravær i appen eller i Portalen sendes meldingen automatisk til barnets kontaktlærer. 
  1. Klikk på “Ny melding”, og knappen “Meld fravær”.
  2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.
  3. Velg tidspunkt for fravær (i dag, i morgen eller dato) og eventuelt klokkeslett
  4. Trykk Send.

På grunn av personvernhensyn kan du ikke skrive noe om grunnen til fraværet. Appen og øvrige kommunikasjonskanaler i Skoleplattform Oslo skal ikke brukes til å sende sensitive personopplysninger, som ditt barns helseopplysninger. Det holder å si at barnet ikke kommer på skolen i dag.