Læringsstøttende aktiviteter

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

En aktivitet som er læringsstøttende kjennetegnes ved at aktiviteten støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter, er godt planlagt og har tydelige læringsmål. Assistentene ved Løren AKS har derfor ukentlig planleggingstid og samarbeidstid med lærere for å sørge for at læring og tematisk sammenheng med skolen er ivaretatt. En læringsstøttende aktivitet er ikke en undervisningsøkt, men skal være lekpreget og lystbetont, og kan inneholde repetisjon, supplering og  "overlæring" av skolefaglige temaer.

 

Påmelding og informajson om aktiviteter for Aktivitetsskolen Løren Publiseres i portalen(skolemeldings appen) i god tid før neste 8 ukers periode.