Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Vi tilbyr læringsstøttene aktiviteter gjennom ulike månedsplaner på AKS. 
Barna får beskjed under spisetiden på AKS hvilke aktiviteter de kan melde seg på den aktuelle dagen. 

 

Aktivitetene som tilbys har tema innenfor Rammeplanens temaområder, som er de fire "temaområdene" AKS skal strukturere sitt aktivitetstilbud rundt:

  •  Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  •  Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og Helse

Resten av tiden på AKS vil bestå både av fri lek og organiserte aktiviteter. Barna må ikke gå på kurs – det er alltid morsomme aktiviteter på AKS.

Kursene inngår som en del av Aktivitetsskolens tilbud og medfører ingen ekstra kostnader hvis det ikke er opplyst om. 

 

Det er fint om foresatte viser månedsplanen til barna, slik at de kan se hvilke kurs og aktiviteter de kan være med på den aktuelle dagen.

Ta kontakt med baseleder ved eventuelle spørsmål. 

Hva er en læringsstøttene aktivitet?

En aktivitet som er læringsstøttende kjennetegnes ved at aktiviteten støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter, er godt planlagt og har tydelige læringsmål. Assistentene ved Løren AKS har derfor ukentlig planleggingstid og samarbeidstid med lærere for å sørge for at læring og tematisk sammenheng med skolen er ivaretatt.

En læringsstøttende aktivitet er ikke en undervisningsøkt, men skal være lekpreget og lystbetont, og kan inneholde repetisjon, supplering og  "overlæring" av skolefaglige temaer.