Læringsstøttende aktiviteter

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Vi tilbyr læringsstøttene aktiviteter gjennom en 8-ukers periode. 

Påmelding og informasjon om aktivitetene for disse kursene publiseres i Skolemeldingsappen i god tid før den kommende perioden. 

Aktivitetene som tilbys har tema innenfor Rammeplanens temaområder, som er de fire "temaområdene" AKS skal strukturere sitt aktivitetstilbud rundt:

  •  Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  •  Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og Helse

Alle barna får plass på minst et av kursene på basen. Resten av tiden på AKS vil bestå både av fri lek og organiserte aktiviteter. Barna må ikke gå på kurs – det er alltid morsomme aktiviteter på AKS.

Kursene inngår som en del av Aktivitetsskolens tilbud og medfører ingen ekstra kostnader hvis det ikke er opplyst om. 

Periodeplanene publisereres gjennom skolemeldings portalen og på Aktivitetsskolens infotavler.

Påmelding

Les igjennom "periodeplanen" sammen med barna, og inviter barna med i planleggingen av hvilket kurs de ønsker å være med på. 

Ta kontakt med baseleder for eventuelle spørsmål rundtpåmelding.

Hva er en læringsstøttene aktivitet?

En aktivitet som er læringsstøttende kjennetegnes ved at aktiviteten støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter, er godt planlagt og har tydelige læringsmål. Assistentene ved Løren AKS har derfor ukentlig planleggingstid og samarbeidstid med lærere for å sørge for at læring og tematisk sammenheng med skolen er ivaretatt.

En læringsstøttende aktivitet er ikke en undervisningsøkt, men skal være lekpreget og lystbetont, og kan inneholde repetisjon, supplering og  "overlæring" av skolefaglige temaer.