Læringsstøttende aktiviteter

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

Elevene på 1. trinn (base 1):

Løren skolekor: Vår musikklærer setter sammen et utvalg av sanger og øver inn disse med barna (kunst, kultur og kreativitet).

Sjakk: Elevene lærer forskjellige øvelser og regler i tillegg til at de får spille mot hverandre. Vi løser oppgaver, gjør sjakkmatte og spiller andre varianter av sjakk. Elevene får en innføring i sjakkens disiplin og struktur (lekser og fordypning).
Ekstern kursholder WIM Sheila Barth Sahl holder kurset.

Nyheter - hva skjer i verden?: Vi bruker nettsiden NRKSuper og Supernytt for å se og bla oss frem til hva som har skjedd i Norge og verden denne uka. Siste halvdel av timen vil elevene skrive egne artikler (natur, teknikk og miljø).

Fotball: Vi trener på ulike teknikker og avslutter hver økt med en kamp eller turnering (fysisk aktivitet og lek).

Forskerspiren: Elevene utforsker spennende fenomener gjennom forenklede forskermetoder. Vi vil også teste ut mange forskjellige eksperimenter og skrive rapporter fra forsøkene (natur, teknikk og miljø).

Kunst og håndverk: Vi utfordrer elevenes fantasi gjennom arbeid med ulike typer materialer. Elevene vil også trene finmotorikk ved å lage ting som tar liten tid, eller større prosjekter vi må bruke lenger tid på (kunst, kultur og kreativitet).

Ballett: Ballettinspirert barnedans. Elevene vil få prøvd seg i ulike metoder for å få dansen til å bli spennende og morsom, og skape nysgjerrighet hos barna (fysisk aktivitet, kunst, kultur og kreativitet).
Ekstern kursholder er Hanne Svarliaunet fra Norsk Ballettinstitutt.

Matgruppe: Elevene måler opp, kutter opp og tilbereder ingredienser de skal bruke for å lage mat. Det vil være stor variasjon i hvilken type mat barna skal lage (mat og helse).

Dans: Vi vil danse og lære oss nye trinn til forskjellig type musikk. Det vil være ulike øvelser, oppgaver og fridans. Vi vil sette sammen vår egen dans sammen som en gruppe (kunst, kultur og kreativitet).

Fredagsquiz: Elevene blir fordelt i grupper og skal løse spørsmål/oppgaver som har tilknytning til det elevene har lært på skolen denne uka (lekser og fordypning).

Allidrett: Her vil elevene få prøvd seg i andre ballspill enn fotball, samt hinderløyper og lignende (fysisk aktivitet og lek).

 

Elevene på 2. og 3. trinn (base 2):

Løren skolekor: Vår musikklærer setter sammen et utvalg av sanger og øver inn disse med barna (kunst, kultur og kreativitet).

Sjakk: Elevene lærer forskjellige øvelser og regler i tillegg til at de får spille mot hverandre. Vi løser oppgaver, gjør sjakkmatte og spiller andre varianter av sjakk. Elevene får en innføring i sjakkens disiplin og struktur (lekser og fordypning).
Ekstern kursholder WIM Sheila Barth Sahl holder kurset.

Forming: Vi utfordrer elevenes fantasi gjennom arbeid med ulike typer materialer. Elevene vil også trene finmotorikk ved å lage ting som tar liten tid, eller større prosjekter vi må bruke lenger tid på (kunst, kultur og kreativitet).

Tegneserier: Elevene lærer å lage tegneserier, både skriftlig og digitalt (lekser og fordypning, kunst, kultur og kreativitet).

Forskerspiren: Elevene utforsker spennende fenomener gjennom forenklede forskermetoder. Vi vil også teste ut mange forskjellige eksperimenter og skrive rapporter fra forsøkene (natur, teknikk og miljø).

Lego med programmering: Her får elevene bygge ulike figurer av Lego, som inneholder motorer og sensorer. Ved å programmere på Ipad kan elevene få figurene til å gjøre forskjellige bevegelser. Elever på 3. trinn prioriteres på dette kurset (natur, teknikk og miljø).
Ekstern kursholder er Øystein Hansen.

Ballett: Ballettinspirert barnedans. Elevene vil få prøvd seg i ulike metoder for å få dansen til å bli spennende og morsom, og skape nysgjerrighet hos barna. Elevene vil også lære grunnleggende trinn i både klassisk ballett og jazzballett (fysisk aktivitet, kunst, kultur og kreativitet).
Ekstern kursholder er Maren Brumoen fra Norsk Ballettinstitutt.

Allidrett: Her vil elevene få prøvd seg i andre ballspill enn fotball, samt hinderløyper og lignende (fysisk aktivitet og lek).

Matgruppe: Elevene lager mat sammen mens de lærer å bruke måleredskaper (mat og helse).