Skoletannlegen

I Oslo innkalles barn jevnlig fra cirka tre års alder til tannpleier, ved behov avtales det tannlegetime. Barna på Løren skole vil normalt bli kontaktet av Oslo offentlige tannhelsetjeneste på Linderud senter. De kan kontaktes om det er noe spesielt eller ved akutte behov. Klikk her for mer informasjon om klinikken på Linderud, eller ring 23 46 69 00.

Skolen formidler ikke tannhelsetjeneste.