Kontaktinformasjon

Base 1

Base 1 (1. trinn) vil holde til i 1. etasje i bygg B. Baseleder for base 1 er Thomas Hartviksen.

Kontaktinformasjonen til basen er: 90 96 51 56 (basetelefonen) eller på mail til thhaa037@osloskolen.no

 

Base 2

Base 2 (2. trinn) vil holde til i 3. etasje i bygg B. Baseleder for base 2 er Synne N. Myhre.

Kontaktinformasjonen til basen er: 91 31 84 14 (basetelefonen) eller på mail til synnen0111@osloskolen.no

 

Base 3

Base 3 (3. og 4. trinn) vil holde til i 1. etasje i bygg D. Baseleder for base 3 er Chelsea N. Solhjell.

Kontaktinformasjonen til basen er: 90 17 25 47 (basetelefonen) eller på mail til chelse1510@osloskolen.no