Kontakt AKS

Leder Aktivitetsskolen: Annette Aas Pedersen

Tlf: 90 29 61 96

E-post: Annette.pedersen@ude.oslo.kommune.no

______________________________

 

Baseleder for Base 1: Misbah Arif

Tlf: 91 31 84 14

E-post: miara013@osloskolen.no

_______________________________

 

Baseleder for Base 2: Thomas S. Hartviksen

Tlf: 90 96 51 56

E-post: Thomas.strom.hartviksen@ude.oslo.kommune.no

____________________________________

 

Baseleder for Base 3: Lene Vinje

Tlf: 90 17 25 47

E-post: lesia005@osloskolen.no