Ordensreglement

Skolens driftsstyre vedtar ordensreglement. Merk spesielt at reglementet kan gjelde utenom skoletid. På denne siden kan du laste ned oppdatert ordensreglement fra bolken til høyre.