Skolemiljøutvalget (SMU)

Formålet med Skolemiljøutvalget (SMU er å "øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet" (Utdanningsdirektoratet). Hvis du er interessert i Skolemiljøutvalget kan du lese om hvordan det fungerer her.  Dokumenter som innkalling og møtereferater for å få vite mer om arbeidet til Løren skoles SMU vil du til en hver tid kunne finne her