Skolemiljøutvalget (SMU)

Les mer om hvordan Skolemiljøutvalget fungerer her (pdf).  

Dokumenter som innkalling og møtereferater for å få vite mer om arbeidet til Løren skoles SMU vil du til en hver tid kunne finne her