Vår profil

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Skolen gjenåpnet i 2014 med to førsteklasser etter å ha blitt totalrehabilitert.  Vi er en barneskole som vokser fra 1. til 7. trinn fram til 2020 når vårt første kull starter sitt 7. år. Når skolen etter hvert blir fulltallig vil det være fire klasser per trinn.

Løren skole: Der kunnskap spirer, læring i fokus.  

Løren skoles fundament er å være engasjerte, inkluderende og fremtidsrettede og møte den enkelte elev med raushet, høye ambisjoner og faglig kompetanse som ruster dem til morgendagens utfordringer.  

Hver elev får tilpasset opplæring som gir både mestringsopplevelser og utfordringer. Dette skjer ved bruk av ulike metoder, tilpasset undervisning og god vurderingspraksis.  

Vi skaper trygt og forutsigbart arbeids- og læringsmiljø for elever og lærere, bl.a. gjennom bruk av standarder for undervisning og atferd i skolens ulike arenaer.  

Vi fokuserer på god sammenheng mellom skole og aktivitetsskole hvor vi har fokus på grunnleggende ferdigheter og læringsstøttende aktiviteter i alt vi gjør.  

Løren skole åpnet høsten 2014 og skal vokse seg fulltallig med et nytt trinn for hvert år til 2020.

Fakta om Løren skole

  • Skolen åpnet i 1891 og feiret 125-årsjubileum i 2016
  • Totalrehabilitert bygningsmasse i 2014.
  • Nytt skolebygg med klasserom, spesialrom, gymsaler og PLUSS-avdeling stod ferdig august 2019
  • Cirka 700 elever og 130 ansatte skoleåret 2020/21
  • Vi jobber med TIEY (Tidlig innsats/Early Years) for å kunne gi god, tilpasset opplæring
  • Nettbrett er innført på hele skolen fra desember 2018
  • På skolens nordside prosjekteres park og friområde som gir gode muligheter for uteaktiviteter