Hovedseksjon

Vår profil

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Løren skole: Der kunnskap spirer, læring i fokus.  

Løren skole åpnet høsten 2014 med bare 1. trinn, men er en skole som har vokst de siste sju årene og ble høsten 2020 en fullverdig 1-7 skole.

Vi har nå ca. 750 elever. Vi har også en spesialavdeling, Pluss-avdelingen, innen autismespekteret, som åpnet høsten 2019.

Løren skoles fundament er å være engasjerte, inkluderende og fremtidsrettede og møte den enkelte elev med raushet, høye ambisjoner og faglig kompetanse som ruster dem til morgendagens utfordringer.  

Hver elev får tilpasset opplæring som gir både mestringsopplevelser og utfordringer. Dette skjer ved bruk av ulike metoder, tilpasset undervisning og god vurderingspraksis.  

Vi skaper trygt og forutsigbart arbeids- og læringsmiljø for elever og lærere, bl.a. gjennom bruk av standarder for undervisning og atferd i skolens ulike arenaer.  

Vi fokuserer på god sammenheng mellom skole og aktivitetsskole hvor vi har fokus på grunnleggende ferdigheter og læringsstøttende aktiviteter i alt vi gjør.  

Fakta om Løren skole

  • Skolen åpnet i 1891 og feiret 125-årsjubileum i 2016
  • Totalrehabilitert bygningsmasse i 2014.
  • Nytt skolebygg med klasserom, spesialrom, gymsaler og PLUSS-avdeling stod ferdig august 2019
  • 750 elever og 150 ansatte skoleåret 2023/24