Hovedseksjon

Skolens historie

Den gule bygningen som i dag er administrasjonsbygg utgjorde i starten seks klasserom og hadde lærerbolig i 2. etasje. I 1910 ble skolen kraftig utvidet, og hadde sitt høyeste elevtall i 1937 med 1401 elever.

I 2005 ble skolen midlertidig lagt ned, mens nåværende Refstad skole fungerte som nærskole for Løren. Løren skole åpnet igjen høsten 2014 med bare 1. trinn, men er en skole som har vokst  og ble høsten 2020 en fullverdig 1-7 skole. Et nytt skolebygg med klasserom, spesialrom, gymsaler, spesialavdeling stod ferdig august 2019.

Skolen har i skoleåret 2022/2023 750 elever. Skolen har også en spesialavdeling, Pluss-avdelingen, innen autismespekteret.

 

Les mer om skolens historie til Wikipedia-artikkelen om Løren skole.