Skolens historie

Den gule bygningen som i dag er administrasjonsbygg utgjorde i starten seks klasserom og hadde lærerbolig i 2. etasje. I 1910 ble skolen kraftig utvidet, og hadde sitt høyeste elevtall i 1937 med 1401 elever.

I 2005 ble skolen midlertidig lagt ned, mens nåværende Refstad skole fungerte som nærskole for Løren. Høsten 2014 startet Løren skole opp igjen som barneskole for trinnene 1-7. 

Les mer om skolens historie til Wikipedia-artikkelen om Løren skole.