Ordensregler

Ordensregler for Løren skole kan lastes ned, skrives ut og signeres av foresatte.

Løren skole har et ordensreglement som alle elever må følge. Skolens ordensreglement baserer seg på Osloskolens felles ordensreglement, som gjelder for alle elever i Osloskolen.

Regler for orden

Elevene skal:

 •  Møte presist til timer og avtaler
 •  Møte forberedt til opplæringen og ha gjort lekser, og medbringe disse til skolen
 •  Ha med nødvendig utstyr
 •  Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 •  Holde orden i egne skolesaker og skolens saker, garderober og lokaler

 

Regler for oppførsel

 • Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:
 •  Være til stede i opplæringen og komme tidsnok
 •  Behandle medelever, ansatte og andre på skoleområdet med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m. Snakke pent om og med andre
 •  Negativ språkbruk aksepteres ikke
 •  Bidra til et godt læringsmiljø ved å opptre inkluderende og vise positive holdninger til andre
 •  Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte, dette omfatter alle de voksne på skolen i skoletimer og friminutt
 •  Følge skolens regler for melding av fravær, det vil si å sende mail til kontaktlærer ved fravær
 •  Ta godt vare på skolens eiendeler både i klasserom og på skolen ellers
 •  Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av datautstyr og digitalt utstyr
 • Følge skolens regler for bruk av mobiltelefon. Denne skal ikke medbringes på skolen. Har eleven mobilen med seg til skolen allikevel skal den ligge avslått i sekken. Den skal ikke brukes på skolens område. (Skolen dekker ikke tap av telefoner som blir borte.)
 • Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
 • Ikke ta med godteri og brus på skolen uten ved spesielle anledninger som skolen gir beskjed om
 • Sparkesykler skal ikke brukes til og fra skolen før i 2. klasse, og tas med på eget ansvar. Brukes den til og fra skolen i følge med voksne ut over dette er det de foresattes ansvar.
 • Vi anbefaler at sykler ikke brukes til og fra skolen før i 5. klasse, og at elevene bruker hjelm. Sykkelen medbringes på eget ansvar, men den enkelte foresatt kan selv bestemme om barnet skal sykle til skolen eller ikke.