Hovedseksjon

Ordensregler

Ordensregler for Løren skole.

Løren skole har et ordensreglement som alle elever må følge. Skolens ordensreglement baserer seg på Osloskolens felles ordensreglement, som gjelder for alle elever i Osloskolen.

Regler for orden

Elevene skal:

 •  Møte presist til timer og avtaler
 •  Møte forberedt til opplæringen og ha gjort lekser, og medbringe disse til skolen
 •  Ha med nødvendig utstyr
 •  Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 •  Holde orden i egne skolesaker og skolens saker, garderober og lokaler

 

Regler for oppførsel

 • Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:
 •  Være til stede i opplæringen og komme tidsnok
 •  Behandle medelever, ansatte og andre på skoleområdet med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m. Snakke pent om og med andre
 •  Negativ språkbruk aksepteres ikke
 •  Bidra til et godt læringsmiljø ved å opptre inkluderende og vise positive holdninger til andre
 •  Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte, dette omfatter alle de voksne på skolen i skoletimer og friminutt
 •  Følge skolens regler for melding av fravær, det vil si å sende mail til kontaktlærer ved fravær
 •  Ta godt vare på skolens eiendeler både i klasserom og på skolen ellers
 •  Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av datautstyr og digitalt utstyr
 • Følge skolens regler for bruk av mobiltelefon. Denne skal ikke medbringes på skolen. Har eleven mobilen med seg til skolen allikevel skal den ligge avslått i sekken. Den skal ikke brukes på skolens område. (Skolen dekker ikke tap av telefoner som blir borte.)
 • Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
 • Ikke ta med godteri og brus på skolen uten ved spesielle anledninger som skolen gir beskjed om
 • Sparkesykler skal ikke brukes til og fra skolen før i 2. klasse, og tas med på eget ansvar. Brukes den til og fra skolen i følge med voksne ut over dette er det de foresattes ansvar.
 • Vi anbefaler at sykler ikke brukes til og fra skolen før i 5. klasse, og at elevene bruker hjelm. Sykkelen medbringes på eget ansvar, men den enkelte foresatt kan selv bestemme om barnet skal sykle til skolen eller ikke.