Strategisk plan

Løren skole er en skole som vokser og er per i dag en skole med elever fra første til fjerde trinn.
Vi har de siste tre årene hatt fokus på å bygge opp skolen for å få satt rutiner og implementere standarder. Nå er skolen klar for å ha et mer utviklende perspektiv der vi i årene fremover ønsker å bruke tid på å utvikle den aktive eleven. Vi ønsker at elevene skal være delaktige i sin egen læring.

For å få elevene mer delaktige og aktive i læringen vil vi innføre nettbrett på noen trinn. Nettbrettet oppleves som lystbetont for elevene, og gir også gode muligheter når det gjelder å tilpasse undervisningen til elever med ulike behov. Det oppleves også at nettbrettet skaper mer elevaktivitet.

Samarbeidslæring er en annen metode vi ønsker å fremheve fremover. Vi vil hente elementer fra Kagan-metodikken, der det er mye bruk av læringspartnere og aktivitet i læringen. Skolen ønsker også å hente inn kompetanse knyttet til åpne oppgaver for å gi lærerne gode verktøy i forbindelse med tilpasset opplæring uansett nivå, og for å skape gode muligheter for å lære på "sitt" nivå.

Elevenes arbeidsmiljø og utfordringer knyttet til enkeltelever ønsker vi også å jobbe med fremover." Uten trivsel ingen læring." Her vil vi jobbe med kompetanseheving i hele personalet slik at vi blir bedre til å ivareta både enkeltelever og grupper.

I AKS vil vi ha fokus på prosjekt lesing og skriving fremover, samt at vi fortsetter å jobbe med profesjonaliteten blant de ansatte og kommunikasjon.