Hovedseksjon

Om AKS på Løren

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

På Aktivitetsskolen Løren har vi ca. 400 barn som blir godt passet på av våre 30 ansatte.

Vi har utarbeidet et godt og variert tilbud av læringsstøttende aktiviteter, som blir ledet av engasjerte og motiverte baseledere og assistenter.

Løren AKS er i dag inne en svært god prosess mht samarbeid med skolen, struktur og forutsigbarhet, god kommunikasjon med våre foresatte, men mest av alt: trygge, omsorgsfulle og lyttende voksne som ser hver enkelt elev og dens behov. At våre elever trives på AKS er vårt fremste mål.

Aktivitetsskolen driftes i henhold til Rammeplanen og lokale planer som skal sikre et godt tilbud til våre elever.

Våre dyktige baseledere leder ukentlig planleggingen av aktiviteter på AKS ut ifra Rammeplanens fem satsningsområder:

 • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Fysisk aktivitet og lek
 • Mat og helse

Informasjonskanaler:

Vi er opptatt av å finne gode og praktiske løsninger som gjør at foresatte kan vite hva barna gjør på Aktivitetsskolen. Vi holder foresatte informert ved å bruke disse tjenestene: 

 • Portalen (Skolemeldings-appen)
 • Fredagsbrev via portalen
 • Infotavle ved basen 
 • Kort info på timeplanen fra skolen

For at elever og foresatte til enhver tid skal vite hva som skjer på AKS, oppfordrer vi alle foresatte til å følge med på informasjon som publiseres på hjemmesiden, i Portalen og på informasjonstavlene. Dette gjelder også planer for ferier, påmeldinger til aktiviteter etc. Som foresatt passer du på å gi nødvendige beskjeder til AKS og påser at barnet ditt har påkledning tilpasset vær og årstid, samt sjekker/oppdaterer skiftetøysposen regelmessig.

Organiseringen av Løren AKS: 

 • Base 1:
  • 1. trinn holder til i skolens bygg 2.
 • Base 2: 
  • 2. trinn holder til i skolens bygg 2.
 • Base 3:
  • 3. og 4. trinn vil holde til i skolens bygg 3.

Annette Bech Barbøl er overordnet leder for Aktivitetsskolen.

Vi ønsker alle foresatte med elever på 1.–4. trinn hjertelig velkommen til Løren Aktivitetsskole!