Hovedseksjon

Lokal plan

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Vi på aktivitetsskolen Løren ønsker å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen. Det gjør vi ved å ha organiserte læringsstøttende aktivitetstilbud hver uke. Aktivitetene skal være lystbetont og preget av lek.

Vi har utarbeidet vår lokale plan ved å ta utgangspunkt i rammeplanen og knytte dette opp mot fagene på skolen. Videre har vi listet opp ulike aktiviteter som vi bruker for å oppnå hvert enkelt målområdet. 

Lokal plan for AKS på Løren skole finner du her.

Lokal Plan Aktivitetsskolen Løren