Hovedseksjon

Rutiner på AKS

AKS-figurer-blå

Måltider: 

AKS overtar barna etter skoletid kl.13.45 i klasserommet alle dager. Her serveres det oppkuttet frukt, som et supplement til egen medbrakt matpakke. 

 

Beskjeder: 

Vi ber dere gi beskjeder til AKS på SMS til basetelefonen innen kl. 12.00 samme dag. Gi beskjed hvis ditt barn ikke skal på AKS eller skal hentes av andre enn sine foreldre.


Mange henvendelser i AKS-tiden frarøver oss verdifull tid med barna, derfor ber vi om at tidsfristen overholdes. Vi har full forståelse for at uforutsette hendelser kan forekomme og er tilgjengelige på basetelefonen etter kl. 12.00.
Ved å gi tilbakemelding bekrefter vi at beskjeder fra foreldre er mottatt. Får dere ingen tilbakemelding fra oss, er ikke informasjonen mottatt og vi ber dere ta kontakt på nytt.

 

Hjemsendingsavtale: 

Hjemsending er et tilbud der foresatte kan inngå en avtale om at vi sender barnet hjem fra AKS til et angitt tidspunkt. Vi ser helst at man har fast avtale for hjemsending, altså at barnet har samme rutine hver uke. Skjema for fast avtale om hjemsending kan du få fra din baseleder.

Slik at det skal være oversiktlig og mulig for oss å administrere, sender vi kun barn hjem hver hele og halve time. Hjemsendingsavtalen løper til den blir sagt opp fra foresatte. 

Enkeltbeskjeder sendes på SMS til Basetelefonen før kl. 12.00. Vi foretrekker at alle beskjeder blir gitt før kl 12.00 hver dag, slik at vi kan begrense bruken av telefonen i AKS-tiden og heller ha mer fokus på elevene.

 

Samarbeid med foresatte:

Overordnet leder og baseledere på Løren AKS ønsker et tett og godt samarbeid med foresatte for elever på AKS. Det betyr at terskelen for å komme med innspill og tilbakemeldinger skal være lav. Vi har troen på at et godt Aktivitetsskoletilbud utvikles best i samarbeid med elever og foresatte.