Rutiner på AKS

AKS-figurer-blå

Måltider: 

AKS overtar barna etter skoletid i klasserom. Her serveres det oppkuttet frukt, som et supplement til egen medbrakt matpakke. 

 

Beskjeder: 

Alle beskjeder og henvendelser fra foresatte er foretrukket via e-post til baseleder, eventuelt kan korte beskjeder gis direkte til basetelefonen. Vi foretrekker at alle beskjeder blir gitt før kl 12.00 hver dag, slik at vi kan begrense bruken av telefonen i AKS-tiden og heller ha mer fokus på elevene.

Hvis det er andre enn barnets foresatte som skal hente, må vi få vite dette på forhånd. 

 

Hjemsendingsavtale: 

Hjemsending er et tilbud der foresatte kan inngå en avtale om at vi sender barnet hjem fra AKS til et angitt tidspunkt. Vi ser helst at man har fast avtale for hjemsending, altså at barnet har samme rutine hver uke. Skjema for fast avtale om hjemsending kan du få fra din baseleder.

Slik at det skal være oversiktlig og mulig for oss å administrere, sender vi kun barn hjem hver hele og halve time. Hjemsendingsavtalen løper til den blir sagt opp fra foresatte. 

 

Samarbeid med foresatte:

Overordnet leder og baseledere på Løren AKS ønsker et tett og godt samarbeid med foresatte for elever på AKS. Det betyr at terskelen for å komme med innspill og tilbakemeldinger skal være lav. Vi har troen på at et godt Aktivitetsskoletilbud utvikles best i samarbeid med elever og foresatte.