Hovedseksjon

4.klasseklubben

Et ekstraordinært tilbud til våre 4.klassinger ved Løren AKS.

Her ønsker vi å tilby de eldste barna gode og spennende aktiviteter utover de daglige aktivitetene på AKS. 

Egen plan for 4.klasseklubb vil bli sendt ut til foresatte i portalen.