4.klasseklubben

Et ekstraordinært tilbud til våre 4.klassinger ved Løren AKS.

Her ønsker vi å tilby de eldste barna gode og spennende aktiviteter utover de daglige aktivitetene på AKS. 

Se egen plan for 4.klasseklubben til høyre! 

Plan for 4. klasseklubben