Driftsstyret

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Standardreglementet for driftstyrene i Osloskolen regulerer virket til driftsstyret. Dette samt møtedokumenter finner du i dokumentlisten.

Driftsstyret på Løren skole:

 

Møter i driftsstyret:
18.01.2021
01.03.2021
12.04.2021
18.05.2021
14.06.2021