Driftsstyret

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Standardreglementet for driftstyrene i Osloskolen regulerer virket til driftsstyret. Dette samt møtedokumenter finner du i dokumentlisten.

Driftsstyret på Løren skole:

 

Møter i driftsstyret:
18.11.19
06.01.19
13.01.19
02.03.19