Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Standardreglementet for driftstyrene i Osloskolen regulerer virket til driftsstyret. Dette samt møtedokumenter finner du i dokumentlisten.

Leder i driftsstyret på Løren skole:

Lisa Gregersen. E-post: gregersenlisa@gmail.com

 

Møter i driftsstyret:
13.02.2023
27.03.2023
08.05.2023
05.06.2023