Driftsstyret

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Standardreglementet for driftstyrene i Osloskolen regulerer virket til driftsstyret. Dette samt møtedokumenter finner du i dokumentlisten.

 

Driftsstyret til Løren skole består av følgende personer:

 

Egil Husmo (H) – politiker- leder  

Glenn Roger Steenberg – foresatt- nestleder

Marianne Støylen (V) - politiker

Trygve Grønbekk (A) –politiker

Hege Sevatdal – foresatt

Berit Ransem – ansatt

Kristin Elle Dæhlin – ansatt

Eli Senneset – rektor /sekretær