Driftsstyret

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Standardreglementet for driftstyrene i Osloskolen regulerer virket til driftsstyret. Dette samt møtedokumenter finner du i dokumentlisten.

 

Driftsstyret til Løren skole består av følgende personer:

 

Amer Ceric – foresatt - leder  

Egil Husmo (H)– politiker - nestleder

June Bakker (A) –politiker

Marianne Støylen (V) – politiker

Berit Ransem – ansatt

Kristin Elle Dæhlin – ansatt

Beate Nordbø - foresatt

Eli Senneset – rektor /sekretær