Hovedseksjon

Skolemelk

Gjennom ordningen kalt Skolelyst tilbyr Tine ASA skolemelk til barna.

Dere som foresatte må lage seg en profil på www.skolelyst.no for å bestille skolemelk. Produktene du bestiller leveres samlet til skolen og deles ut i klassene til spisetiden hvor elevene hjelper til.