Trenger du noen å snakke med?

Barnetegning

Du kan ta kontakt med lærerne dine på mail eller telefon.

Sosiallærerne og sosialpedagog Rune kan kontaktes for en prat mellom 09.00 - 13.00 mandag til fredag.

Sosiallærer for 1-3 klasse Gina: 948 78 719 (gina.lang.ree@ude.oslo.kommune.no)

Sosiallærer for 4-6 klasse Elin: 916 40 219 (Elin.Birkeli@ude.oslo.kommune.no)

Rune: 482 34 900 (rusya002@osloskolen.no

 

Du kan også ringe: 

Alarmtelefon for barn og unge:         tlf 116 111 (åpen hele døgnet)

Kirkens SOS:                                        tlf 22 40 00 40 (åpen hele døgnet)

Barnevernsvakten i Oslo:                   tlf 22 70 55 80 eller 92 83 83 28(åpen hele døgnet)

Mental helses hjelpetelefon:              tlf 116 123 (åpen hele døgnet)

Kors på halsen (Røde kors):               tlf 800 33 321 (åpent kl. 14.00-22.00)


Dere kan også ta kontakt med Voksne for barn.