Pridetog

Pridetog på Løren skole

Elevene på 2. trinn gikk i Pridetog rundt i skolegården på Løren skole. Elevene hadde laget egne flagg