Ny e-post og postadresse Løren skole fra og med 8. november

Forskjellige skoleelementer

Løren skole får ny e-post og postadresse fra og med 8. november 2018.

Vennligst benytt de nye adressene ved fremtidige henvendelser til skolen.

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no 
NB! Husk å skrive "Løren skole" i emne/tittelfeltet når du sender e-post

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Løren Skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo