Innskriving skolestart 2018

Bokstabel

Er du bosatt i Løren skoles veiledende inntaksområde og har barn født i 2012? Dersom din adresse er registrert i Folkeregisteret og du og barnet er registrert hos Posten og har navnet deres på postkassen vil dere motta et brev med en innkalling til innskrivings- og informasjonsmøte den 4. desember  kl. 18:00 i gymsalen på Løren skole. Alle foreldre som ønsker å søke til Løren eller kanskje har planer om å flytte til kretsen er også hjertelig velkomne. Dersom du lurer på hvilken skole adressen din tilhører kan du søke dette opp her. For å lese mer om hvordan innskriving foregår har vi laget en artikkel du kan lese her.

 

Informasjonsmøte med barnehagene i bydelen 16. oktober

I samarbeid med barnehagene i bydel Bjerke avholdt vi et foreldremøte om overgangen fra barnehage til skole. Alle interesserte kan lese en presentasjon med sammendrag av temaet som ble tatt opp her. Mye av dette vil bli gjennomgått på innskrivingsmøtet, imidlertid.