Veien framover mot skolestart

Gutt og jente, med skoleelementer

Skolen holdt innskrivingsmøte 4. desember. Dersom du ikke fikk deltatt kan du se eller laste ned presentasjonen her (pdf-format). Dersom du ikke har fått innskrivingsbrev eller ikke har fått levert innskrivingsskjema til skolen kan du laste det ned her. Skjemaet fylles ut snarest, skann/ta bilde og send til skolen per epost eller per brev til:

Løren skole
Postboks 622 Løren
0507 OSLO

Husk å ha barnets navn på postkassen samt sjekke at det er registrert hos Posten. Dersom kontaktopplysninger endrer seg ber vi dere melde fra om dette både til skolen og til Aktivitetsskolen. Dette vil være to adskilte databaser i et år framover.

Viktige datoer:

Snarest: Levere ferdig utfylt innskrivingsskjema, kontakt skolen om du trenger hjelp med enkelte felt.

1. april: Søknadsfrist for hovedopptak til Aktivitetsskolen. Tilbudsbrev sendes ut etter dette, uavhengig av søknadstidspunkt

Etter 1. april: Vedtak om skoleplass for alle som bor i skolens veiledende inntaksområde sendes ut, uavhengig av søknader til/fra andre skoler. Dette vedtaket skal sikre alle barn en skoleplass uavhengig av søknader om bytte.

Etter 1. mai: Vedtak/svar på søknad om skolebytte sendes ut

4. juni kl. 09:00: Besøksdag på skolen for barn og foresatte. Dagen er ferdig kl. 12:00, invitasjon kommer i posten.

I løpet av juni: Aktivitetsskolen kontakter dere for å avtale oppstart i august.

20. august kl. 09:00: Første skoledag for alle førsteklassinger! Alle andre trinn starter til vanlig tid.