Holdningskampanje

Holdingskampanje på Løren skole

Mandag 30. august startet Holdningskampanjen på Løren skole. Kampanjen varer fram til høstferien.