AKS-avslutning, skoleavslutning og sommerferie

AKS-avslutning sommeren 2018

Da var skoleåret 2017/18 slutt, neste skoleår starter 1. august for barn 1.-4. trinn som skal på AKS, første skoledag for alle våre nye førsteklassinger er mandag 20. august kl. 09:00 presis. Opprop blir i skolegården, sammen med foreldre. Alle andre trinn starter til vanlig tid 08:30. 

I år går 2008-kullet ut av 4. trinn og dermed slutter de også i Aktivitetsskolen som første kull siden skolen gjenåpnet i 2014. Dette ble behørig feiret i skolens gymsal med opptredener, diplomer og en liten seremoni, og vi ønsker alle 4. trinnselever lykke til nå som de skal opp på mellomtrinnet.

Dette kullet er jo pionérene på skolen vår, som dermed fra høsten av vil ha 1. til 5. trinn, så når de nå kommer til mellomtrinnet er det en viktig milepæl for både skolen og elevene. Nå nærmer vi oss 500 elever totalt og nybygget tar sakte form nedenfor skolegården, klart for åpning fra skolestart 2019.

Vi ønsker alle ansatte, elever og foresatte en riktig god sommer til vi sees igjen i august!