Innskriving for skolestart neste år

Foreldre mottar alltid brev fra det som kalles nærskolen, normalt skjer dette rundt november-desember året før barnet skal begynne på skolen. Hvilken skolekrets man tilhører og hvilkle regler som gjelder bestemmes av Oslo kommune .

Dersom du ønsker å søke barnet ditt inn på Løren skole, men har mottatt brev fra en annen skole om innskriving må det søkes til denne skolen om overflytting. De vil deretter oversende oss opplysninger om dette. Meld også fra til innskrivingsskolen ved flytting, det er alltid folkeregistrert adresse fra høsten før skolestart som legges til grunn for hvilken skole man skrives inn på. 

 

Til aktivitetsskolen/skolefritidsordningen søker man for seg på eget skjema hos Oslo kommune.