Hva skjer fram mot skolestart?

Forskjellige skoleelementer

Etter at barna er skrevet inn går det en tid før skolen sender såkalt nærskolevedtak i april. Denne siden er ment å gi en oversikt med en oversikt over det som skjer i perioden fram mot skolestart. Men aller først:

 

1.Flytting til eller fra Løren skoles inntaksområde

Planer kan endre seg og noen familier flytter kanskje inn eller ut av nærskolekretsen. Da er det viktig at nærskolen du flytter fra får melding om dette slik at innskrivingspapirer kan oversendes skolen der du flytter til. Dersom du flytter ut av Løren skoles krets, send oss en epost hvor du oppgir ny adresse og navnet på skolen dit du flytter så sender vi over innskrivingspapirer dit. Dersom du flytter til Løren skoles krets er det fint om du kontakter nærskolen barnet ble skrevet inn ved slik at vi mottar innskrivingspapirer derfra.

 

2. Søke på Aktivitetsskolen (AKS): Snarest men senest 1. april

Vi oppfordrer alle foresatte til å søke på Aktivitetsskolen så snart som mulig etter innskriving! Det hjelper oss i planleggingen for neste skoleår og gjør det lettere å tilrettelegge. Vi ber alle om å sende søknaden senest 1. april, men gjerne søk her og nå, det tar bare noen minutter! Husk å velge Bydel Bjerke selv om bostedsadressen deres er i Bydel Grünerløkka.

Skulle du glemme å søke plass på AKS eller om behovene endrer seg så fungerer lenken over også etter 1. april og vi klarer å ordne plass også etter denne datoen, men vi oppfordrer alle til å søke tidlig. Tilbud om plass sendes den enkelte en til to uker etter søknad, hvoretter man må takke ja til plassen på egen slipp vi sender dere.

 

3. Vedtak om nærskole: April

Regelen er at alle som bor i en skolekrets får plass ved nærskolen, selv om det kan hende at tilflytting og uventede hendelser gjør skolen full. Dette sendes ut i april. Husk å lese alle papirene vi sender ut nøye, og send oss svarslipp i retur. Husk at man må takke midlertidig ja til nærskoleplassen selv om man venter på svar på søknad om skolebytte. 

 

4. Søknader om skolebytte: Mai

Svar på søknader om skolebytte sendes ut i mai. Husk å også informere både nærskole og skole man søker til om man tar plassen dersom man får positivt svar. Dette vil det stå mer om i vedtaket.

 

5. Besøksdag/førskoledag: Juni

Løren skole pleier å ha besøksdag/førskoledag for både barn og foresatte tidlig i juni. Invitasjon sendes ut sammen med vedtak om nærskole/skoletilhørighet. Her er det viktig å sette av den tiden som står angitt i invitasjonen. 

Sommerlekser er noe vi pleier å gi barna denne dagen i form av et lite hefte, og dét setter de stor pris på. Dersom dere ikke får anledning til å møte på besøkdagen kan dere be om sommerleksene i etterkant. Denne leverer barna når de starter på skolen, så det er hyggelig for også de som ikke var på besøksdagen å mulighet til å gjøre dette.

 

6. Oppstart Aktivitetsskolen: 1. august

Husk at Aktivitetsskolen alltid åpner 1. august, cirka tre uker før skolestart. For barn som skal starte i første klasse anbefaler vi absolutt at dere avtaler tidspunkt og oppstartsdag direkte med baselederen og forsøker å unngå første halvdel av den første august (eller første virkedag i august) for de av dere som har mulighet til det. Det er også lurt å forberede barna på at Aktivitetsskolen og skolen er to litt forskjellige ting, slik at de vil møte lekekamerater på AKS, mens skolen starter normalt tredje mandag i august.

 

7. Første skoledag! Tredje mandag i august

For nøyaktig dato, se oppdatert skolerute for Osloskolen her eller forsiden vår. Skoleruta er lik for alle skoler. På Løren skole starter vi første skoledag kl. 09:00 for skolestartere/første trinn mens alle de andre trinnene starter kl. 08:30. 

Dette er en stor og spennende dag for både barn, foresatte og vi på skolen! Rektor roper opp barna som deretter blir med læreren i klasserommet. Husk at Aktivitetsskolens base for første klasse er alltid stengt om morgenen før skolestart, og åpner ikke før skolen slutter kl. 13:45.

8. Skoleruta og skoleferier, høstferie i uke 40, vinterferie uke 8:

Husk å sjekke skoleruta for alle skolens ferier. Skolen kan ikke gi permisjon til ferieavvikling utenom ordinær skoleferie. Les mer om dette her.

 

Lykke til med skolestart!