Skolestartere - AKS

Aktivitetsskolen grønn logo

Aktivitetsskolen har nå sendt ut informasjon om oppstart til dere som skal benytte dere av AKS før skolen starter 16.august. I denne mailen har dere fått informasjon om dato for oppstart, og tidspunkt dere skal komme. Vi har også lagt ved to vedlegg; Informasjonshefte med generell informasjon om AKS, og program for sommerklubben. Disse vedleggene finner dere også på siden her.

Informasjonen er sendt ut på mailen dere registrerte ved innmelding i AKS. . Aktivitetsskolen er stengt hele juli, og er ikke tilgjengelig for å svare på spørsmål. Ta derfor kontakt før 1.juli om dere har spørsmål vedrørende oppstart.

Vi gleder oss til oppstart i august. God sommer!