Informasjon om koronavirus(saken oppdateres fortløpende)

koronavirus

 

                                                                               25.03.2020

Til foresatte på Løren skole

 

I går kom regjeringen med informasjon om at tiltakene som er satt inn for å begrense spredningen av koronasmitte opprettholdes fram til 13. april 2020.

 

Vi som jobber på skolen savner elevene vår, og en vanlig hverdag er etterlengtet. Det er viktig at vi støtter opp under regjeringens retningslinjer og vasker hendene, holder avstand, hoster i armen og unngår å smitte hverandre. Dess flinkere vi er med dette, desto raskere får vi hverdagen tilbake.

 

Myndighetene har i dag skjerpet anbefalingene om avstand. Nå bør vi ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe, og folk bør ha minst to meter avstand innendørs (gjelder ikke innad i familien). Hele pressemeldingen fra regjeringen finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltakene-mot-koronavirus-viderefores/id2694682/                                                       

 

Det kan ikke være andre barn i skolegården i skoletiden enn de som får tilsyn på skolen. Dette er en tydelig forventning fra vår skoledirektør. Skolen har et ansvar for å støtte opp under de nasjonale tiltakene, og vi har et ansvar for å ivareta de barna som må være på skolen i denne perioden.

 

I dag skal det være nettmøte for barn kl. 1400. Alle barn i Oslo er invitert til nettmøte på Facebook, med ordfører Marianne Borgen og byrådene Inga Marte Thorkildsen og Rina Mariann Hansen. Nettmøtet vil foregå på Oslo kommunes Facebookside (https://www.facebook.com/events/514703912799072/).Siden våre elever er under 13 år, kan sendingen også følges på Oslo kommunes YouTube-kanal (https://www.youtube.com/channel/UCKIfZXYMSnS0SeZwse9EGEQ).  

 

Til slutt kommer noen tips til lydbøker og e-bøker. Lydbøker er et godt alternativ nå når det ikke er mulig å gå på biblioteket. Nettbrett er supert når det gjelder tilgang til lydbøker, men nå som mye av skoledagen er på pc eller nettbrett kan det være deilig å bare lytte. Kanskje dere vil lytte til en bok sammen? 

 

Her er tips til ulike lenker til gratis lydbøker:

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Barnas hjemmebibliotek: https://www.drammensbiblioteket.no/web/arena/barnas-hjemmebibliotek

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Nlb: https://www.nlb.no/tilbudet-vart/lydboker

<![if !supportLists]>·         <![endif]>eBokBib: Det er også mulig å låne e-lydbøker og e-bøker med lånekortet ditt

<![if !supportLists]>·         <![endif]>I appen eBokBib kan du låne norske e-bøker og e-lydbøker. Last ned appen og logg deg inn med bibliotekkortnummeret ditt og pinkoden din fra Deichmanske bibliotek.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Libby: I appen Libby kan du låne engelske, spanske og russiske e-bøker og e-lydbøker.

 

Eller kan vi tipse om podkasten Fortell meg om! Den består av 68 episoder for nysgjerrige barn. Her kan du finne svar på forskjellige spørsmål som for eksempel: Hvorfor kan jeg svømme gjennom vann, men ikke vann gjennom meg? Hva er bakterier? Hvordan lages stjerneskudd? Kanskje du kan lære noe nytt sammen med barnet ditt? Du finner podkasten der du hører på podkast eller på fortellmegom.com. God lytting!

 

 

Ønsker alle en så god uke som mulig!

 

 

Vennlig hilsen

 

Eli Senneset

Rektor Løren skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informasjon til alle foresatte ved Løren skole 20.03.2020 klokken 14.27

Håper det går bra med dere alle og at dere holder dere friske. Jeg hører fra lærerne at det foregår mye godt skolearbeid der ute i hjemmene. Er det noe som er vanskelig ta kontakt med lærer så vil de hjelpe dere så godt det lar seg gjøre.

 

FAU delte for noen dager siden en henstilling på sine facebooksider, vi ønsker å minne om det de skriver der, så jeg har klippet det inn under. Det er viktig at alle følger disse reglene slik at det blir likest mulig for alle barn, og for at vi sammen sørger for færrest mulig situasjoner der smitte skjer.

 

Viktig melding fra FAU til alle foreldre - følg rådene fra helsemyndighetene om lek med andre barn!

Vi får mange henvendelser fra bekymrede foreldre som ser mange barn leke sammen på lekeplasser, fotballbaner og hos hverandre.

Nå er det viktig at vi som foreldre tar ansvar for å hindre smittespredning.

Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

•             Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.

•             Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

•             Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.

•             Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.

•             Bursdagsselskaper bør utsettes.

•             Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.

•             Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.

Husk at det er lov å si vennlig fra hvis du ser noen som ikke følger anbefalingen, kanskje har de ikke lest eller fanget opp disse viktige rådene. Nå er det viktig at vi tar vare på hverandre, og for de som er i risikogruppene er det ekstra viktig at ikke vi sprer smitten.

 

For FAU,

Hulda Brastad Bernhardt, leder FAU

 

I vedleggs blokke ligger også brev til voksne fra psykologene i bydel Bjerke, samt samtaletips for å snakke med barn om Koronaviruset også fra bydelens psykologer.

 

En riktig god helg til dere alle og lykke til med skolearbeidet neste uke dere gjør en super jobb. Tusen takk for innsatsen så langt.

 

MVH Eli Senneset

Rektor Løren skole

 

 

 

 

 

 

Informasjon til alle foresatte ved Løren skole vedrørende tilsyn av barn. 14.03 klokken 16.36

 

Det har nå kommet felles retningslinjer fra Utdanningsetaten knyttet til tilsyn av barn i denne spesielle Koronasituasjonen vi er i.

Løren skole tilbyr tilsyn med barn som har foresatte der begge jobber i samfunnskritiske funksjoner. 

Dette er vilkårene for å få tilbud om å være på skolen:

1. Begge foresatte må samtidig være pålagt, av arbeidsgiver innen de 15 samfunnskritiske funksjonene, å møte på jobb i skoletiden

2. Dersom noen i husstanden er pålagt hjemmekarantene kan ikke eleven være på skolen.

Skolen kan kreve dokumentasjon fra arbeidsgiver. 

Mer informasjon om hva som er samfunnskritiske funksjoner finner du her:

 

 

De som mener de har et behov etter kriteriene over kan ta direkte kontakt med rektor på mail:  

De som allerede har vært i kontakt med rektor trenger ikke ta kontakt på nytt.

 

Helsedirektoratet kunngjorde 12. mars at skolen skal ha et tilbud til barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når skolen er stengt. Tilbudet gjelder ikke dersom noen i husstanden er pålagt hjemmekarantene.

Foresatte som mener at de har barn som kan få dette tilbudet, må ta kontakt med rektor på e-post.

Eleven kan ikke møte på skolen før rektor har samtykket til oppmøte. Skolen skal gjøre en konkret vurdering. Et tungtveiende hensyn må alltid være å sikre at færrest mulig barn kommer på skolen for å beskytte de barna som er helt avhengige av skoletilbudet. 

Behovet for tilrettelagt undervisning er ikke relevant for denne vurderingen. 

 

Foresatte som har elever som ikke får tilbud, men likevel har behov for avlastning, må ta kontakt med sin bydel. 

 

Løren skole skulle gjerne gitt plass til alle som føler at de trenger oss nå, vi må sikre at færrest mulig kommer på skolen. Det er bare slik kan vi kan beskytte de elevene som er helt avhengige av et skoletilbud mot smitte. Dersom mange elever kommer,  vil skolen vår kunne bli en smittekilde.

 

MVH Eli Senneset, rektor Løren skole

 

 

 

 

Melding til alle foresatte 13.03.2020 klokken 14.07

Til foresatte på Løren skole,

 

Fra mandag 16.03 vil det foregå fjernundervisning for alle elevene på Løren skole. Undervisningen er obligatorisk og fravær meldes på vanlig måte til kontaktlærer.

Det vil legges ut plan for dagen med undervisningsopplegg hver morgen kl. 8.30. Opplegget vil inneholde teoretiske fag, men også legge vekt på praktiske oppgaver og fysisk aktivitet. Elevene vil ha mulighet til å kommunisere med læreren i løpet av "skoledagen" og få underveisvurderinger på arbeidet som gjøres. Dere vil få nærmere beskjed fra lærerne om hvordan dette vil foregå på de ulike trinnene. Lærerne vil fortsatt være tilgjengelige på e-post/skolemelding og mobil. Det er bare til å ta kontakt med kontaktlærer hvis dere har noen spørsmål.

Vi vil holde dere løpende orientert om videre utvikling.

 

Takk for all tålmodighet og hyggelige meldinger. Dette skal vi klare sammen!

 

 

Det har kommet nasjonale regler om at alle skoler i landet stenges kl. 18.00, 12. mars.

Dette betyr at ingen barn kan komme på skolen fra og med Fredag 13. mars. Dette til orientering.

Undervisningsopplegg blir sendt ut elektronisk kl. 10.00 fredag 13. mars.

 

Vi har fått tilbakemeldinger på at foresatte på Løren skole dessverre ikke har mottatt meldinger som er sendt ut via Skolemelding torsdag 12. mars.

 

 

Informasjon til alle foresatte ved Løren skole sendt ut 12.3.20 kl. 13.30:

Oslo kommune har nå bestemt at alle skoler i Oslo skal stenges.

Alle barneskoler er stengt fra mandag 16. mars, men med en sterk oppfordring til også å holde barna hjemme i morgen fredag 13.03.

Skolene er i første omgang stengt i 14 dager frem til fredag 27.03.

Skolen sender i dag med nettbrett hjem til alle elever som er på skolen. De som ikke er på skolen i dag og har nettbrettet sitt på skolen tar kontakt med kontaktlærer for å gjøre en avtale om henting i morgen.

Alle elever får tilbud om fjernundervisning via nettbrett. I morgen kl. 10 vil det ligge opplegg i Showbie eller Onenote som elevene kan jobbe med hjemme. Undervisningsopplegg vil komme hver dag så lenge skolen er stengt. Kontaktlærer/faglærer vil følge opp via nettbrettet.

Alle møter i skolens regi er avlyst inntil videre.

Vi vil komme med mer informasjon så snart det er noe nytt i saken.                                                                                                                                                   

MVH Eli Senneset, rektor Løren skole

 

Informasjon til alle foresatte ved Løren skole sendt ut 12.3.20  kl. 10.15:

 

Ny informasjon kom fra Utdanningsetaten i går kveld, og vi vil informere dere om hvordan skolen vil forholde seg til Koronasituasjonen.

Undervisningen vil foregå i klassen til det enkelte barn og ikke på tvers av klasser fremover. Alle turer/ekskursjoner vil bli utsatt så sant de ikke er i gåavstand og med én klasse.

 

Skolen forskyver lille-friminutt for noen klasser slik at ikke alle har friminutt samtidig.

Alle arrangementer i skolens regi som er større enn klassestørrelse er utsatt, dette gjelder også foreldremøter og foreldrekaffe på AKS.

 

All utleie på skolen vil bli stengt for en periode fremover.

 

Vi opplever at noen foreldre holder barna sine hjemme. Etatens råd er at alle barn som er friske skal gå på skolen. Vi vil i denne spesielle situasjonen som har oppstått sørge for at elever som er hjemme får arbeidsoppgaver via vår elektroniske plattform. Dette vil komme i gang i løpet av uken. Vi ber elever som er hjemme logge seg på for å sjekke hva som er lagt inn. Frem til noe er lagt inn kan de bruke appene som er på nettbrettet deres for å jobbe videre med skolearbeidet.

 

Skjer det noen endringer i hvordan skolen skal forholde seg til situasjonen vil vi komme med ny informasjon.

 

 MVH Eli Senneset, rektor Løren skole