Gult nivå

Koronavirus

16. juni: de fleste lokale koronareglene i Oslo fjernes, og erstattes av de nasjonale reglene.

10. mai: Barne- og ungdomstrinnet går til gult nivå fra og med mandag 10. mai

27. april: Byrådet la fram en plan for gjenåpning av Oslo. Skolene er ikke en del av gjenåpningsplanen, og rødt nivå for alle skoler ble foreløpig forlenget ut uke 18.

14. april: Det har nå vært pressekonferanse i Oslo og byrådet har bestemt at alle skoler er på rødt nivå fremover. For Løren skole betyr det at også 5.-7. trinn skal møte på skolen igjen fra og med mandag 19. april. Informasjon om dette kommer fra lærerne. For 1.-4. trinn vil skoledagen være lik som nå.  Foreløpig vil dette vare frem til 29. april.

9. april: tiltakene videreføres til og med 16. april 2021.

Nye tiltak fra 17. mars:

Fra onsdag 17. mars vil elevene på 5.-7. trinn på Løren skole ha fjernundervisning. Dette vil vare frem til påske. Lærerne vil komme ut med informasjon omundevisningen til hver klasse.

Det er sendt ut skriv til alle foresatte på Løren skole via Skolemelding.

 

Løren skole vil gå over på rødt nivå fra onsdag 10. mars

Det er nå bestemt at alle skoler i Oslo skal være på rødt nivå frem til påske. Vi starter imorgen onsdag 10. mars. Informasjon om oppmøte og organisering kommer fra lærerne på det enkelte trinn.  

AKS vil begrense åpningstiden. Morgenåpning utgår og AKS vil på ettermiddagen stenge kl. 16.00. Vi oppfordrer til at færrest mulig bruker plassen sin.

Foresatte med samfunnskritiske jobber vil få tilbud som tidligere. De som var påmeldt sist runde trenger ikke å melde seg på nytt.

AKS-leder vil sende ut egen påmelding til disse dagene. De som ikke har samfunnskritiske yrker må melde seg på slik vi har en god oversikt over hvem og hvor mange som skal være på AKS.

Vi minner om at det er lav terskel for å teste seg, og at alle som er syke eller har symptomer på Covid-19 holder seg hjemme.

Smittevernregler
Tips og råd for Ramadan