Refstad skoles AKS skal låne lokaler på Løren i august

Refstad skole ble stengt 20. juni etter at det ble oppdaget bygningsmessige svakheter, og det er nå klart at skolen ikke vil åpne igjen i august for skoledrift. Derfor kommer Aktivitetsskolen ved Refstad skole til å låne Bygg D på Løren skole i perioden 1.-16. august slik at barna kan få et tilbud i nærmiljøet sitt. 

Dette innebærer at alle barn som går på Løren skoles AKS skal være i Bygg B. Dette gjelder alle trinn, fra 1. til 4., slik at alle Løren skoles barn må følges helt til riktig bygg og riktig dør. Det vil komme nærmere, praktisk informasjon senere, og det vil bli godt skiltet med egen inngang for 2.-4. trinns midlertidige AKS-baser. Det vil også bli arrangert mange turer i denne perioden, mer informasjon om dette kommer ved oppstart. Ellers vil vi ønske alle en fortsatt god sommer, og velkommen til Refstads barn når den tid kommer.