Prosjekt 6. trinn

Prosjekt 6. trinn

6. trinn har hatt et prosjekt om planetenes og månens bevegelse. Resultatene kan dere se på støyskjermingsveggene i skolegården. Her er det mye interessant å lese og lære!