Omgjøring av tilkomst til skolen

Omgjøring av tilkomst til skole

Nybygget begynner å ta form. Det gjenstår imidlertid en del arbeider som vil påvirke oss.

Arbeidet utendørs vil start i morgen noe som gjør at gangveien fra parkeringsplassen og opp til skolen vil bli stengt.

Ny gangvei blir fra parkeringsplassen og ut på eksisterende offentlig gangvei. Det lages en sluse slik at det blir trygt for elevene å gå der.

Det vil også si at parkeringsplassen blir mindre, men det vil fortsatt være mulig å kjøre rundt "rundkjøringen". Parkering mot dagens byggegjerde vil bli borte.

Se bildet som viser hvilke områder som er stengt med rød farge, og den nye gangveien markert med grønn strek.

Denne endringen vil vare fram til sommeren slik at byggherren får gjort ferdig torget som skal være foran skolen.

Vi beklager ulempen dette medfører, og håper dere snakker med barna deres om dette.

Vi gleder oss til at vårt nye skolebygg blir ferdig.