Isinya

Fotograf:Marit Kolstadbråten

Elevene på Løren skole løp inn hele 53 042,-. Dette vil utgjøre en stor forskjell for elevene på internatskolen i Kenya.

Det er allerede kjøpt inn to kuer for deler av beløpet. Disse kuene har elevene på Løren skole kommet med forslag på navn til, og elevrådet valgte ut Milky og Milky Mike. Begge kuene er drektige, så det vil etter hvert også komme kalver.

 

I tillegg vil noe av pengene brukes til skolebøker og annet skoleutstyr.  Dette vil kjøpes inn til skolestart på nyåret.

I utgangspunktet var planen å bruke resten av de innsamlede pengene på et kaninhus. Det har imidlertid nylig dukket opp et annet og mer prekært behov for vesle Samuel, gutten vi skrev om i informasjonsskrivet tidligere i høst. For at Samuel og andre barn i lignende situasjon skal ha et sted å bo i ferier ønsker internatskolen å ha en leilighet hvor disse barna kan være i feriene. Noe av pengene dere har bidratt med kommer derfor å bli brukt til nødvendig utstyr og inventar i denne leiligheten.

Fotograf: Marit Kolstadbråten