Isinya-løpet

Isinya

Takket være bidragene fra Løren skole har internatskolen nå fått et nytt fjøs. Det var stor glede på skolen da fjøset endelig kunne innvies for noen uker siden. Internatskolen vil rette en stor TAKK til alle elever, foresatte, ansatte og andre som har bidratt.