Hudøy 2018 for barn i hele Oslo

Hudøy

For hundre år siden opprettet Oslo kommune feriekoloni på Hudøy utenfor Tjøme, og den dag i dag kan barn fra hele Oslo melde seg på et leiropphold for enten fem eller tolv dager. De yngste barna har en femdagers leir hvor de kun er sammen med jevnaldrende mens de som går ut fjerde klasse eller eldre har et tilbud på tolv dager. Camp Hudøy drives av en egen stiftelse, les mer om dette her

 

PS: Løren skole har sin egen tradisjon med å reise til Hudøy mot slutten av skoleåret, men den turen i juni er drevet av foresatte ved skolen og er ikke tilknyttet Camp Hudøy som er omtalt i denne artikkelen.