Foreldremøte for skolestartere 2017 – oppsummering

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Fikk du ikke anledning til å delta på møtet?

Da kan du laste ned presentasjonen rektor fremførte i møtet her. Dette er viktig informasjon både til dere som har mottatt innskrivingspapirer og dere som har mottatt fra annen skole men som ønsker å søke til Løren. Her står det også mye om hva vi gjør pedagogisk på skolen, og hvordan dere kan hjelpe barna deres til å få en god skolestart.

 

Forsikre dere om at  vi har deres riktige epostadresse og telefonnummer

Selv om dere har levert innskrivingspapirer til skolen skjer det erfaringsmessig hyppige feil ved registrering av epostadresse og telefonnummer når dette registreres for hånd. For å sikre at dere mottar betimelig informasjon framover ber vi alle foresatte om å registrere deres kontaktdetaljer i dette sikrede skjemaet

 

Har dere søkt om plass på Aktivitetsskolen enda?

Skoledagen vil vare bare fra 08:30 til 13:45 hver dag, og de aller, aller fleste barn setter stor pris på å gå på Aktivitetsskolen. Vi håper dere alle kan søke plass så snart som mulig, og senest 1. april 2017. Det er fort gjort, og kan gjøres elektronisk her. Dere kan velge 1. august som oppstartsdag for Aktivitetsskolen og eventuelt gjøre endringer senere dersom planene for sommeren endrer seg. 

 

Hva skjer framover?

Merk av datoene i kalenderen allerede nå! Det er heller ingen grunn til å vente med å informere arbeidsgiver om at man kanskje trenger noe fri i forbindelse med skolestart. Vår erfaring er at så godt som alle arbeidsgivere innvilger velferdspermisjon med full lønn for én til tre dagers tilvenning. Husk også at førsteklassinger er små og bør følges til skolen den første tiden. Her kommer noen dager å merke seg:

 

  • Etter 1. april 2017 sender vi ut endelig vedtak om skoleplass til deres folkeregistrerte adresse. Vær vennlig å melde fra om flytting i perioden framover ved å sende oss en epost slik at dette vedtaket kommer fram til dere. Flytter dere ut av kretsen til Løren skole vil vi sende flyttemeldingen videre dit dere flytter. 

 

  • Etter 1. mai 2017 sendes endelig svar til alle som søker seg til Løren fra andre skoler eller som søker seg til andre skoler enn nærskolen. 

 

  • 1. juni 2017 kl. 09:00 til 12:00 er det førskoledag på Løren skole. Husk at oppropet skjer presis 09:00 i skolegården. For barna er det en viktig dag og det er viktig for dem å oppleve at deres navn blir ropt opp, så husk å være ute i god tid.  

 

  • 1. august 2017 åpner Aktivitetsskolen etter sommerferien. Dette er første mulige dag å starte på AKS for våre nye førsteklassinger og alle andre barn. Fram til skolestart er AKS åpen man-fre 07:30-17:00.  

 

  • 21. august 2017 er første skoledag