Ukeplaner

For tiden sender vi ukeplaner med som ranselpost. I tillegg vil alle som bruker Skoleplattform Oslo med egen bruker få melding med vedlegg om nye ukeplaner (kontakt oss om du trenger hjelp til å logge inn første gang).

 

Alle foresatte må huske å eventuelt sende opplysninger om ny epostadresse til skolens postmottak for å sikre at varsel og meldinger fra skolen kan mottas elektronisk. Merk e-posten med skolens navn.