Skolebytte, flytting

Søke skolebytte til Løren skole

Barn som allerede går på skole kan søkes til Løren skole via eget skjema som kan lastes ned og skrives ut her. Skjemaet kan sendes i posten, leveres i administrasjonsbygget i åpningstiden eller skannes og sendes på epost (Viktig å skrive skolens navn i emnefeltet)

Barn som ikke går på skole enda skal søke via sin nærskole/innskrivingsskole: se egne artikler for skolestartere og innskriving.

Flytting til eller fra Løren skoles veiledende inntaksområde for elever

Det er ingen automatikk i overflytting av skole når man flytter da offentlige skoler er selvstendige institusjoner eid av kommunene de ligger i. Foresatte må kontakte både fraflyttings- og tilflyttingsskolen med melding om flytting. Dersom dere flytter til Løren skole kan dette skjemaet benyttes. Skjemaet kan sendes i posten, leveres i administrasjonsbygget i åpningstiden eller skannes og sendes på epost. (Viktig å skrive skolens navn i emnefeltet.) Dersom dere flytter ut fra Løren skoles krets, les mer her.