Skoletilhørighet på ungdomstrinnet

Oslo kommune har fattet vedtak om at elever med nærskolevedtak til Løren skole overføres til Årvoll ungomsskole frem til ny ungdomsskole er planlagt ferdig i 2024.

Se mer informasjon i informasjonsskrivet som er sendt ut til foresatte 7. trinn her på siden oppe til høyre.

Rutiner for overføring av elever mellom barne- og ungdomsskole