Om skolestart på Løren skole

Glade skoleelever, illustrasjon

Første skoledag

På Løren skole starter vi første skoledag kl. 09.00 og kl. 10.00 for skolestartere/første trinn. Skolestarterne får informasjon om når de skal møte. De andre trinnene starter kl. 08.30.

Dette er en stor og spennende dag for både barn, foresatte og vi på skolen! Rektor roper opp barna som deretter blir med læreren i klasserommet. Husk at Aktivitetsskolens base for første klasse er alltid stengt om morgenen før skolestart, og åpner ikke før skolen slutter kl. 13.45.

For barn som skal starte på 2. trinn eller høyere

Det er alltid skolestart i henhold til skoleruta, og dersom ikke annen beskjed er gitt vil første skoledag alltid starte kl. 08:30. Aktivitetsskolen vil være åpen fra klokken 07:30 for elever på 2., 3. og 4. trinn og som har plass. 

Dersom du har barn som bytter skole etter at skoleåret har startet gjøres egen avtale. Kontakt oss (Viktig å skrive skolens navn i emnefeltet) dersom du er usikker.