Om skolestart på Løren skole

Glade skoleelever, illustrasjon

For barn som skal starte på 1. trinn:

Under fanen "Om skolen" finner du både mer stoff om Løren skole, informasjon om hvordan innskriving foregår og en artikkel som viser forløpet fra innskriving har skjedd høsten barnet fyller fem år og fram til skolestart i august det året barnet fyller seks år som det er viktig å få med seg. Første skoledag følger den felles skoleruta for hele Osloskolen også for første trinn. Det finnes også en nettside for Osloskolens felles regler for skolekrets og innskriving.

Mer informasjon om skolestart i skolestartbrosjyren.

Datoer ifm. skolestart høsten 2020:

  • Mandag 3. august: AKS åpner - vanlig åpningstid.
  • Mandag 10. og tirsdag 11. august: AKS er stengt, planleggingsdager for hele skolen
  • Mandag 17. august:
    kl. 08.30: 2.-7. trinn begynner. Alle møter opp utenfor sitt bygg.
    kl. 09.00: 1. trinn begynner. AKS er stengt på morgenen for 1.trinn. 

  • Foreldremøter i begynnelsen av september - dato kommer senere.

En riktig god sommer ønskes dere alle!

 

For barn som skal starte på 2. trinn eller høyere

Det er alltid skolestart i henhold til skoleruta, og dersom ikke annen beskjed er gitt vil første skoledag alltid starte kl. 08:30. Aktivitetsskolen vil være åpen fra klokken 07:30 for elever på 2., 3. og 4. trinn og som har plass. 

Dersom du har barn som bytter skole etter at skoleåret har startet gjøres egen avtale. Kontakt oss (Viktig å skrive skolens navn i emnefeltet) dersom du er usikker.