Informasjon til skolestartere

Glade skoleelever, illustrasjon

Løren skole som nærskole

Generelt er det alltid folkeregistrert adresse fra høsten før skolestart som legges til grunn for hvilken skole man skrives inn på. Det er nytt i år at Utdanningsetaten sender ut informasjonsskriv til foreldrene til skolestarterne, hvor de ber foreldrene fylle inn innskrivingsskjema på nett.  Hvilken skolekrets man tilhører og hvilke regler som gjelder bestemmes av Oslo kommune . Vi anbefaler spesielt alle som går med flytteplaner om å lese om Osloskolens felles regler for dette.  Husk å lese informasjonen i dette første brevet nøye! 

 

Har du en annen nærskole enn Løren?

Dersom du ønsker å søke barnet ditt inn på Løren skole, men har mottatt brev fra en annen skole om innskriving må det søkes til denne skolen om overflytting, for søknader om skolebytte skal alltid sendes til nærskolen man tilhører slik at alle barn er sikret en skoleplass. Når du har meldt fra til nærskolen/innskrivingsskolen om at dere ønsker skolebytte til Løren vil denne deretter oversende oss opplysninger om dette. Meld også fra til innskrivingsskolen dersom dere flytter. 

 

Barn med spesielle behov

Dersom det foreligger noen spesielle behov eller ting skolen bør vite om for å være forberedt og gi barnet så god skolestart som mulig bør skolen kontaktes i god tid. 

 

AKS

Husk Aktivitetsskolen!

Til aktivitetsskolen/skolefritidsordningen søker man med digitalt skjema hos oslo kommune.

OBS: Alle Aktivitetsskoler (AKS) drives separat fra skoleinnskrivingen. Dersom du har søkt plass på Aktivitetsskolen et sted men barnet starter på en annen skole må det søkes om igjen og plassen på den aktivitetsskolen man flytter fra må sies opp. 
Aktivitetsskolen åpner alltid første virkedag i august. Aktivitetsskolen sender ut oppstartstid og dato på e-post til de som har takket ja til plass før 1. juli.
Det er lurt å forberede elevene på at Aktivitetsskole og skole er to forskjellige ting, elevene vil ikke være i normal klasse før skolen starter senere i august.

Besøksdag/foreldremøte

Løren skole har besøksdag/foredremøte for både barn og foresatte i mai/juni etter at elevene har fått plass på skolen. Invitasjon sendes ut.

Første skoledag

På Løren skole starter vi første skoledag kl. 09.00 og kl. 10.00 for skolestartere/første trinn. Skolestarterne får informasjon om når de skal møte. De andre trinnene starter kl. 08.30.

Dette er en stor og spennende dag for både barn, foresatte og vi på skolen! Rektor roper opp barna som deretter blir med læreren i klasserommet. Husk at Aktivitetsskolens base for første klasse er alltid stengt om morgenen før skolestart, og åpner ikke før skolen slutter kl. 13.45.

 

Lykke til med skolestart!