Innskriving for skolestart neste skoleår

Skrivebok og penn

Løren skole som nærskole

Generelt er det alltid folkeregistrert adresse fra høsten før skolestart (01.11.2019) som legges til grunn for hvilken skole man skrives inn på. Foreldre mottar derfor brev fra det som kalles nærskolen, og normalt skjer dette rundt november-desember året før barnet skal begynne i første klasse. Hvilken skolekrets man tilhører og hvilke regler som gjelder bestemmes av Oslo kommune . Vi anbefaler spesielt alle som går med flytteplaner om å lese om Osloskolens felles regler for dette. I brevet du mottar fra Løren skole blir du invitert til et innskrivingsmøte som regel i god tid før jul. Husk å lese informasjonen i dette første brevet nøye! 

Velkommen til innskrivingsmøte onsdag 4. desember kl. 18.00-20.00 i auditoriet, inngang D, på Løren skole.

 

Har du en annen nærskole enn Løren?

Dersom du ønsker å søke barnet ditt inn på Løren skole, men har mottatt brev fra en annen skole om innskriving må det søkes til denne skolen om overflytting, for søknader om skolebytte skal alltid sendes til nærskolen man tilhører slik at alle barn er sikret en skoleplass. Når du har meldt fra til nærskolen/innskrivingsskolen om at dere ønsker skolebytte til Løren vil denne deretter oversende oss opplysninger om dette. Meld også fra til innskrivingsskolen dersom dere flytter. 

 

Barn med spesielle behov

Dersom det foreligger noen spesielle behov eller ting skolen bør vite om for å være forberedt og gi barnet så god skolestart som mulig  har innskrivingspapirene eget felt for dette. Ellers kan man også ringe sosiallærer på telefon 948 78 719. Konfidensielle opplysninger anbefaler vi å ikke sende per epost.

 

AKS

Husk Aktivitetsskolen!

Til aktivitetsskolen/skolefritidsordningen søker man med digitalt skjema hos oslo kommune.

OBS: Alle Aktivitetsskoler (AKS) drives separat fra skoleinnskrivingen. Dersom du har søkt plass på Aktivitetsskolen et sted men barnet starter på en annen skole må det søkes om igjen og plassen på den aktivitetsskolen man flytter fra må sies opp.