Hva skjer fram mot skolestart?

Forskjellige skoleelementer

Etter at barna er skrevet inn går det en tid før skolen sender såkalt nærskolevedtak i april. Denne siden er ment å gi en oversikt med en oversikt over det som skjer i perioden fram mot skolestart. Men aller først:

 

1.Flytting til eller fra Løren skoles inntaksområde: frist 1. april

Planer kan endre seg og noen familier flytter kanskje inn eller ut av nærskolekretsen. Da er det viktig at nærskolen du flytter fra får melding om dette slik at innskrivingspapirer kan oversendes skolen der du flytter til. Dersom du flytter ut av Løren skoles krets, send oss en epost (Viktig å skrive skolens navn i emnefeltet)hvor du oppgir ny adresse og navnet på skolen dit du flytter så sender vi over innskrivingspapirer dit. Dersom du flytter til Løren skoles krets er det fint om du kontakter nærskolen barnet ble skrevet inn ved slik at vi mottar innskrivingspapirer derfra.

 

2. Søke plass på Aktivitetsskolen (AKS): Snarest

Vi oppfordrer alle foresatte til å søke plass på Aktivitetsskolen så snart som mulig etter innskriving. Frist 1. april. Det hjelper oss i planleggingen for neste skoleår og gjør det lettere å tilrettelegge for elevene. 

Man søker plass ved å velge Løren skole i søknadsportalen. 

Tilbud om plass sender til registrert e-post fortløpende etter at eleven har fått skoleplass. Det må takkes ja til tilbudet for at eleven skal få plass på Aktivitetsskolen Løren.

 

3. Vedtak om nærskole: 15. april

Regelen er at alle som bor i en skolekrets får plass ved nærskolen, selv om det kan hende at tilflytting og uventede hendelser gjør skolen full. Dette sendes ut i april. Husk å lese alle papirene vi sender ut nøye, og send oss svarslipp i retur. Husk at man må takke midlertidig ja til nærskoleplassen selv om man venter på svar på søknad om skolebytte. 

 

4. Søknader om skolebytte: Mai

Søknadsfrist er 2. mai. Svar på søknader om skolebytte sendes ut 13. mai. Husk å også informere både nærskole og skole man søker til om man tar plassen dersom man får positivt svar. Dette vil det stå mer om i vedtaket.

 

5. Besøksdag/førskoledag: 28. mai

Løren skole har besøksdag/førskoledag for både barn og foresatte 28. juni 2020. Invitasjon sendes ut sammen med vedtak om nærskole/skoletilhørighet. Her er det viktig å sette av den tiden som står angitt i invitasjonen. 

Sommerlekser er noe vi pleier å gi barna denne dagen i form av et lite hefte, og dét setter de stor pris på. Dersom dere ikke får anledning til å møte på besøkdagen kan dere be om sommerleksene i etterkant. Denne leverer barna når de starter på skolen, så det er hyggelig for også de som ikke var på besøksdagen å mulighet til å gjøre dette.

 

6. Oppstart Aktivitetsskolen: første virkedag i august 3. august 2020

Aktitivetsskolen åpner alltid første virkedag i august, ca. tre uker før skolestart. Aktivitetsskolen sender ut oppstartstid og dato på e-post til de som har takket ja til plass før 1. juli. 

Det er lurt å forberede elevene på at Aktivitetsskole og skole er to forskjellige ting, elevene vil ikke være i normal klasse før skolen starter tredje mandag i august.

 

7. Første skoledag! mandag 17. august

Se oppdatert skolerute for Osloskolen her eller forsiden vår. Skoleruta er lik for alle skoler. På Løren skole starter vi første skoledag kl. 09:00 for skolestartere/første trinn mens alle de andre trinnene starter kl. 08:30. 

Dette er en stor og spennende dag for både barn, foresatte og vi på skolen! Rektor roper opp barna som deretter blir med læreren i klasserommet. Husk at Aktivitetsskolens base for første klasse er alltid stengt om morgenen før skolestart, og åpner ikke før skolen slutter kl. 13:45.

8. Skoleruta og skoleferier, høstferie i uke 40, vinterferie uke 8:

Husk å sjekke skoleruta for alle skolens ferier. Skolen kan ikke gi permisjon til ferieavvikling utenom ordinær skoleferie. Les mer om dette her.

 

Lykke til med skolestart!