Flytting til eller fra skolekretsen

Dersom man flytter ut av kretsen til nærskolen må det meldes fra om dette skriftlig. Det er ingen formkrav, så dette kan gjøres enkelt per e-post til skolens postmottak. Merk e-post med skolens navn. Du trenger ikke oppgi sensitive opplysninger av noe slag for å melde flytting. Dersom du likevel ikke er komfortabel med å melde flytting per epost kan likelydende brev leveres kontoret. 

Hvis man ikke ønsker å beholde plassen må eposten inneholde:

  • Fullt navn på begge foresatte
  • Fullt navn, fødselsdato og klasse for elev
  • Ny adresse inkludert postnummer
  • Navn på ny skole dersom man flytter til annen kommune enn Oslo
  • En setning om at man ønsker oversending av elevmappe (f.eks. "Vi ønsker elevmappen sendt til Xyz skole")

 

Dersom man vil beholde plassen ved Løren skole må det søkes om i  epost, vi trenger da:

  • Fullt navn på begge foresatte
  • Fullt navn, fødselsdato og klasse for elev
  • Ny adresse inkludert postnummer
  • En setning om at man vil fortsette på Løren, f. eks. "Vi ønsker å beholde plassen ved Løren skole"

 

Dersom du flytter til Løren skoles krets kan du lese mer og søke her.

Du finner mer informasjon om flytting og flere typer av skolebytte på Oslo kommunes nettsider.