SkoleSMS

SkoleSMS er et toveis kommunikasjonssystem mellom skolen og foresatte. Dersom du ikke mottar SkoleSMS kan du sende en epost til administrasjonen og oppgi barnets navn, klasse, ditt navn og korrekt mobilnummer.

 

Slik fungerer det:

1. Når brukes SkoleSMS?

Skolen og ditt barns lærer kan sende deg korte beskjeder på SMS, gjerne påminnelser eller dagsaktuelle saker. Dette kan være meldinger som angår ditt barn, ditt barns klasse eller hele skolen. Det er ikke mulig å besvare slike meldinger direkte, alle meldinger inn til skolen må sendes med "kode"(se under). 

 

2. Du sender en melding til ditt barns kontaktlærer

 

Beskjeder til AKS må sendes til basen ditt barn går på, se mer under hovedfanen "Aktivitetsskolen".

Som foresatt kan du sende korte beskjeder til ditt barns kontaktlærer. Det kan være beskjeder om tannlegetime, deltakelse på leksehjelp, fraværsmelding o.l.

Slik gjør du det:

  • Send melding Løren + <klassenavn> + <din melding> til telefonnummer 41716112
  • Eksempel: Løren 3A Lisa er syk. Mvh Fornavn Etternavn

Etter kort tid vil du få beskjed om at meldingen er mottatt. Meldingen blir nå videresendt på epost til ditt barns kontaktlærer. Vær oppmerksom på at dette ikke betyr at a er lest. Husk at lærerne gjerne har undervisning og ikke kan lese meldinger umiddelbart.