Skoleplattform Oslo, telefon, epost og ranselpost

1. Foresattes kontaktinformasjon må være riktig.

Skolen er avhengig av at de foresatte aktivt melder fra per epost til administrasjonen ved alle endringer eller mangler i kontaktinformasjon, inkludert bostedsadresse, mobiltelefon og epostadresse. En mulighet er også at skolen mangler fullstendig personnummer på enkelte foresatte, uten dette vil man ikke registreres i noen av kommunikasjonskanalene skolen bruker. De aller fleste vil ha dette korrekt fylt ut ved innskriving allerede, men ta kontakt om du mistenker at du ikke mottar epost og sms.  

 

2. Skoleplattform Oslo

 

Registrering av foresatte som brukere av skolens digitale verktøy

Registrering forutsetter at skolens administrasjon har fått 11-sifret personnummer på de foresatte samt en epostadresse og et mobiltelefonnummer opplyst, normalt anfører foresatte dette i innskrivingspapirene. Er du usikker på dette kan du sende skolens administrasjon en epost. Det er også utarbeidet en detaljert veiledning for hele Osloskolen som du kan lese eller laste ned her.

Foresatte til skolestartere vil tidlig på høsten bli registrert som brukere av de digitale verktøyene som finnes i Skoleplattform Oslo. Foresatte til barn som flytter til Oslo vil bli registrert e som brukere noen dager etter innskriving. Barn som bytter skole i Oslo  trenger ikke foreta seg noe ved skolebytte, det vil skje automatisk. 

 

Logg inn som foresatt

Logg inn som foresatt med knappen "Logg inn" øverst til høyre på skolens hjemmesider. Det lages ikke egne brukernavn, man kan logge på med flere forskjellige alternativer man bruker andre steder slik som BankID og MinID. 

Etter at du er logget inn, husk å sjekke på "Min profil " at det står korrekt epostadresse til deg, da vil du motta varsler per epost og slipper å logge inn for å se etter meldinger fra skolen i portalens meldingssenter. Meldingene er også lett tilgjengelig i skolemeldings appen. En introduksjon til Skoleplattform Oslo vil bli gitt på første foreldremøte om høsten. Er epostadressen som står der feil sender du bare en epost til administrasjonen og angi hvilken adresse du vil få varsler til så retter vi opp denne.

Elever

Elever i Osloskolen vil automatisk få en brukerkonto når de skrives inn ved skolen. Når digitale verktøy tas i bruk varierer fra klasse til klasse, eller trinn til trinn, og barnas bruk av digitale verktøy øker med årstrinnene. 

 

3. Telefon

Lærere er normalt lite tilgjengelige for telefoner i arbeidstiden. Ved akutte hendelser, ring administrasjonen på 23 37 21 10.  

 

4. Epost

Epost kan sendes til lærer for personlige meldinger som ikke haster, se under "Kontakt oss" for adresser. 

 

5. Ranselpost

Husk å sjekke barnets postmappe for ranselpost. I starten av 1. trinn vil alle meldinger fra skolen gå som ranselpost inntil Skoleplattform Oslo er introdusert, men enkelte meldinger vil fortsatt kunne komme i skolesekken også etter dette. Det kan også ligge bursdagsinvitasjoner og ting barna deler seg i mellom i ranselen, det er viktig å sjekke hyppig, og gjerne daglig. 

 

6. Brevpost, postadresse

Noen brev sendes fortsatt kun per post, da er det viktig at elevens navn opptrer på postkassen og er registrert hos Posten. Dette kan gjelde viktige vedtak og formelle brev som krever signatur eller tilbakemelding fra foresatte.