Vurdering ved Løren skole

Osloskolen har følgende rammer for Vurdering. I vurderingsverktøyet It's Learning vil påloggede brukere (både elever og foresatte) ha tilgang til løpende vurderinger av skolearbeidet. Til høyre kan du kikke på dokumentet Vurdering ved Løren skole for en generell oversikt over elevvurderingen her på Løren skole.