Vurdering ved Løren skole

Etter hvert som Osloskolens nye vurderingsverktøy It's Learning tas i bruk vil påloggede brukere (både elever og foresatte) ha tilgang til løpende vurderinger av skolearbeidet. Til høyre kan du kikke på dokumentet Vurdering ved Løren skole for en generell oversikt.