Skolestartere 2020

Skolestartere med innvilget plass i AKS vil få eget informasjonsskriv per mail i slutten av juni. Her vil dere få oppmøtested, oppmøtetidspunkt samt generell informasjon om oppstarten med program for oppstartsukene. Dere har selv registrert hvilken dag dere ønsker å starte på AKS. For at ikke alle skolestartere skal komme på samme tid har vi valgt å dele barna i grupper med ulikt oppmøtetidspunkt.

Basen til 1.trinn vil være i 1.etasje i bygg 2 inngang C. Det vil henge kart ved portene til skolen.
Foresatte er invitert til foreldremøte med AKS-leder den dagen eleven starter på AKS, mer informasjon om dette vil dere få i skrivet fra baseleder Karina, som sendes ut i slutten av juni. 

Vi minner om planleggingsdager i hele personalet mandag 10.august og tirsdag 11.august. AKS holder derfor stengt.

Alle får plass i AKS, og du kan søke om dette via søknadsportalen du finner i menyen over.
Eventuelt kan du ta direkte kontakt med AKS-leder Annette Bech Barbøl på 902 96 196. 

 

Hvis det er noe dere lurer på, ikke nøl med å ta kontakt.
Baseleder Karina: kahua019@osloskolen.no, 909 65 156 basetelefon. 
AKS-leder Annette: annette.pedersen@ude.oslo.kommune.no