Om ukeplaner

Ukeplaner for AKS viser hvordan hver uke ser ut og gjelder for en periode på et halvt semester. Det betyr at de endres fire ganger i året, typisk i august, oktober, januar og april. Husk at for  hver nye periode kommer det som regel opp nye aktiviteter som barna kan meldes på! Kontakt personalet på AKS hvis du som foresatt lurer på ditt barns aktiviteter i Aktivitetsskolen.