Gratis kjernetid i AKS for 1. trinn

Hvem får gratis kjernetid?

Skoleåret 2017/2018 gjelder tilbudet for elever i første klasse. Tilbudet gjelder fra 1. august 2017.

Dette er gratis

 • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke
 • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien, utenom juli da AKS er stengt)
 • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven kan være på AKS ½ dag

Retningslinjer for bruk av gratis kjernetid i bydel Bjerke:

 • Kjernetiden må brukes på ettermiddagen (ikke morgenåpning)
 • De 12 timene skal fordeles jevnt: Fire dager av 2,5 timer og en dag med 2 timer
 • Den enkelte skole bestemmer selv hvilken dag de har 2 timer mht til hva som passer best med timeplanen til skolen
 • På Løren AKS tilbys gratis kjernetid 2,5 timer på tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Mandag tilbys det 2 timer.
 • Ferier: Barna kan være til stede på mandager og onsdager i ferier når det er en hel uke fri (høstferie og vinterferie)
 • Inneklemte dager: Halv dag fra kl 8 - 12 (f. eks valgdag 11.9.2017)
 • Jul: Siste skoledag før jul er 21.12. Fredag 22.12 fra 08-12 for gratis kjernetid
 • Romjul: De som har halv dag (gratis kjernetid) kan komme fredag 29. desember.

Elever som ønsker å være på AKS mer enn dette, kan kjøpe heldagsplass til redusert pris.

Etter påmelding til gratis kjernetid skrives egen kontrakt for praktisk benyttelse av plassen. Denne kan lastes ned her og skrives ut. Skjemaet kan enten leveres kontoret på skolen eller sendes per epost når den er ferdig utfylt.

Heldagsplass til redusert pris

En heldagsplass koster fra 223 til 947 kroner per måned avhengig av foresattes inntekt. Med heldagsplass kan eleven være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.
Målet med gratis AKS-tilbud for skolestartere i noen bydeler er:

 • Å styrke elevenes språkferdigheter
 • Å øke deltakelsen i AKS
 • Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Oslo bystyre har vedtatt at alle barn som skal begynne i 1. klasse ved skoler i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand får tilbud om gratis kjernetid i Aktivitetsskolen (AKS) skoleåret 2017/2018.

Les mer om gratis kjernetid og hvordan du søker plass.

Ta kontakt med skolen hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på.